032. Norrvikenhus stöter på patrull, Stadsarkitekten svarar

Norrvikenhus stöter på patrull

De skruvade husen utmed Kattviksvägen har stött på patrull. Kommunens policy är att inte medge avvikelser från nyligen fastställda detaljplaner.

Norrviken. Som NST berättade i tisdagstidningen har det Peab-anknutna bolaget NTAB, Norrvikens Trädgårdar AB, skickat in en begäran/ansökan om förhandsbesked till Båstads kommun med ett arkitektförslag utöver det vanliga. Sju punkthus i fem våningar, där samtliga våningsplan är vridna omkring trapphuset för att ge 180 graders utsikt. Enligt Sven Palmkvist, bolagets projektledare för Norrviken, är detta bara ett av tre arkitektförslag som NTAB funderar på. Anledningen till att just förslaget med de vridna husen, som är ritat av en dansk arkitektbyrå, skickades in var för att bolaget ville veta hur kommunen ställde sig till den här typen av byggnader i området.

– Vi tror verkligen att det här kan sätta Båstad på kartan när det gäller arkitektur. Arkitekterna har tänkt till på ett icke-svenskt sätt, sade Sven Palmkvist till NST tidigare i veckan.

I brevet till kommunen, som adresserades direkt till stadsarkitekt Torbjörn Ziegler, påpekade Sven Palmkvist att NTAB vore tacksamma om de kunde få besked senast 1 april. Detta eftersom bolaget arbetar med en utvärdering av de tre inlämnade arkitektförslagen. "Målsättningen är att detta arbete skall slutföras under vecka 14, och inför detta behöver vi kommunens ställningstagande", skrev Sven Palmkvist.

Men något sådant snabbt svar på en ansökan om förhandsbesked är inte möjligt, enligt Torbjörn Ziegler. Stadsarkitekten påpekar även att det inskickade förslaget avviker från gällande detaljplan.

– Första våningen överensstämmer med planen, men själva vridningen på våning nummer två medför att byggarean ökar. Den blir cirka 50 procent större än vad den får lov att vara. Det är det som sticker ut på respektive sida som blir avvikande, säger han.

Men det är inte bara där som arkitektförslaget stöter på patrull. Den aktuella detaljplanen, Elestorp 6:6 mfl, klubbades av kommunfullmäktige så sent som 2008.

– Vår normala policy är att vi inte medger avvikelser från nyligen fastställd detaljplan, säger Torbjörn Ziegler.

Frågan om huruvida avvikelserna från detaljplanen ska godkännas eller inte blir en politisk fråga.

På tisdag ska NTAB ha ett möte för att diskutera informationen från kommunen.

Pernilla Söderkvist Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0431-843 03

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42