030. F.d. arrendatorn NTAB vill bygga hus - inte sköta trädgårdarna

Nya planer för Norrviken
NTAB, Norrvikens Trädgårdar AB, vill bygga ett 60-tal lägenheter utmed vägen till Kattvik. Arkitektförslaget som NST tagit del av innehåller sju högst ovanliga punkthus.

Norrviken-aktörerna
* Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar: Stiftelsen äger Norrvikens Trädgårdar. Stiftelsens ledamöter utses av kommunen.

* NTAB, Norrvikens Trädgårdar AB: Peabanknutna bolaget som arrenderade trädgårdarna av ägarstiftelsen fram till hösten 2010.

* Norrvikens Trädgårdssällskap: Vänförening som varit starkt kritisk till NTAB:s exploateringsplaner på markerna runt Norrvikens Trädgårdar och i Kattvik.

Norrviken. Något liknande har aldrig skådats i Båstads kommun. Sju punkthus i fem våningar, där samtliga våningsplan är vridna omkring trapphuset och ger 180 graders utsikt. Under husen finns garage för lägenhetsinnehavarnas bilar.

Så tycker arkitektbyrån Big från Köpenhamn att det Peab-anknutna bolaget NTAB borde bygga vid det gamla trädgårdsmästeriet utmed Kattviksvägen. Och bolaget verkar också tycka det. Arkitektförslaget fanns nämligen med i den ansökan om förhandsbesked som NTAB lämnade in till kommunen på måndagen. Men enligt Sven Palmkvist, bolagets projektledare för Norrviken, är detta dock bara ett av tre arkitektförslag. De två andra förslagen som finns brydde sig NTAB inte om att skicka med. Sven Palmkvist vill inte visa dem heller.

– Nej, de andra förslagen har vi under kontroll. Detta är det förslag som vi ville ha en avstämning med kommunen om, säger han när NST ringer.
Vad är det som gör just det här förslaget så speciellt?

– Det är hur kommunen ser på den här typen av byggnader i det här området. Vi tror verkligen att det här kan sätta Båstad på kartan när det gäller arkitektur. Det är något som inte finns i nuläget. Arkitekterna har tänkt till på ett icke-svenskt sätt, säger han.

Bostadsområdet, som även innehåller en konstgjord sjö, en reception och samlingslokal, kallas för "Norrvikens strand". De sju husen, som planeras innehålla sammanlagt cirka 60 lägenheter i varierande storlekar, kommer troligtvis att bli bostadsrätter eller ägarlägenheter för 50-plussare och däröver. Enligt Malte Åkerström, delägare i NTAB, är det inte aktuellt med hyreslägenheter i nuläget.

– Men man ska aldrig säga aldrig. Vi stänger inga dörrar, säger han.

NST har flera gånger tidigare berättat om NTAB:s exploateringsplaner i Norrvikenområdet. Fram tills förrförra året hoppades bolaget även få bygga 20 nya villor vid Kattviks kust. Detta satte dock Länsstyrelsen stopp för. Men samtidigt gav myndigheten grönt ljus för nuvarande aktuella detaljplan, som tillåter bostäder, någon form av hotellanläggning, studentboende och restaurang i området kring Norrviken. NTAB, som hela tiden sett Norrviken som ett helhetsprojekt, sade upp avtalet med ägarstiftelsen och lade ned samtliga exploateringsplaner i maj 2009. Men nu har alltså en del av planerna blommat upp igen.

Den aktuella detaljplanen, Elestorp 6:6, är ifrågasatt från många håll. Norrvikens Trädgårdssällskap förde den ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen. Myndigheten avslog deras ansökan om rättsprövning senast i februari i år. Då bestämde sig trädgårdssällskapet för att gå vidare till EU-domstolen, via EU-kommissionen.

Planerna för de nya bostäderna har inget att göra med projektet "Norrviken, Lilla Båstad" som Erik Paulsson har presenterat.

Pernilla Söderkvist Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0431-843 03

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42