005. Kulturreservat nu!

Mats Paulsson tog ett klokt beslut när han i våras drog tillbaka NTAB:s arrende och exploateringsplaner för Norrvikens trädgårdar. Han insåg med all rätt att det inte är bra varken för hans eget anseende som hembygdsvän eller för hans i övrigt välskötta företag att ständigt vara på kollisionskurs med natur- och kulturintressen i hemorten.

Beslutet öppnar för möjligheten att få Norrvikens trädgårdar förklarade som kulturreservat.

Bollen ligger nu hos Stiftelsen att snarast se till att detta kan förverkligas. Det kräver att trädgårdarnas ursprungliga område återställs för att säkerställa deras existens och utveckling i Rudolf Abelins anda. Kulturreservat löser inte alla problem och betyder inte att en massa pengar plötsligt trillar in från staten. Men det stärker och ger tyngd åt varumärket Norrvikens trädgårdar och ökar möjligheterna att få både EU-bidrag, sponsorer, fler besökare och privata insatser.

Om alla, som vill rädda denna unika kulturskatt, ställer upp och hjälper till att lägga en sådan grund för trädgårdarnas framtid, då ser det ljust ut! Men det gäller att stiftelsen, politiker och markägare drar åt samma håll och inte hittar på några nya finter för att hindra bevarandet av trädgårdarna som en helhet!

Per

Insändare under 'Min mening' 2009-09-15 i NST (Nordvästra Skånes Tidningar)

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42