081. 5000 personer protesterar mot norrvikenbebyggelse.

Förtrytelse, vrede och sorg över alla infama byggplaner för Norrviken har genom åren manifesterats. Bl.a. genom de tusentals människor som undertecknat protestlistor och skrivit kommentarer med ett tydligt budskap att inte ge tillstånd till hotell- och bostadsbebyggelse utan låta trädgårdarna leva och bevaras för framtiden. Från regionala, nationella och internationella avsändare. Kännedomen om Norrvikens Trädgårdar går långt över kommungränsen. Hela Sverige - Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England, Kanada, USA...

 

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42