078. RAÄ: Norrvikens Trädgårdar riksintresse för kulturmiljövård.

Riksantikvarieämbetet förstärker insatserna i arbetet för riksintressen. Man vill utveckla arbetet med landskapets kulturmiljövärden och bidra till en ökad samsyn mellan olika aktörer. Inför den vidare hanteringen av frågan om Norrvikens Trädgårdar som riksintresse för kulturmiljövården efterfrågar RAÄ länsstyrelsens hållning. Länsstyrelsen ställer sig positiv - se separat yttrande.

Attachments:
Download this file (raa norrviken.pdf)raa norrviken.pdf[RAA: Norrvikens Tradgardar riksintresse for kulturmiljovard.]437 kB

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42