074. Norrvikens Trädgårdar i Båstad, kulturhistorisk värdering

Trädgårdssällskapet NTS bildades 1999. Även då var det kris. V.ordf. Karl Johan Lidefelt hemställde året efter hos Länsstyrelsen att utreda status för trädgårdarna. Detta utmynnade i en ytterst omfattande och informativ Rapport från Regionmuseet i Kristianstad, författad av Kristina Nilén. Den är något av det bästa som skrivits om Norrviken. Läs den! Du hittar den under fliken "Om trädgårdarna".

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42