072. Brev till Jordbruksverket 2012-01-26, om NTAB's osanna konsultrapport till Länsstyrelsen

För att försvara sin olagliga utdikning av nedre platån vid Kattviksvägen sommaren 2011, har exploatören NTAB tagit hjälp av en konsult från Jordbruksverket, som hävdat, att de djupa ingreppen i den jungfruliga naturen endast var ett underhåll av gamla dräneringsdiken och att gammal dränering hade lokaliserats, med bestämda avstånd och djup - allt bevisat med konsultens slagruta!
Per Fredlund har i ett brev till konsultens chef på Jordbruksverket avfärdat hans påståenden med relevant information från säkra källor. Brevet återges här.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42