070. Föreläggande 2011-09-01 från Länsstyrelsen till NTAB om markavvattning

I ett tidigare föreläggande från Länsstyrelsen den 12 juli anmodades byggföretaget NTAB att omedelbart stoppa markavvattningen och lägga igen olagliga diken inom två veckor. Efter möte med NTAB retirerade Länsstyrelsen den 1 september från detta men krävde mer information om planerna för markavvattningen och svar på en förut begärd men ännu obesvarad utredning angående påverkan på den större vattensalamanderns vistelseområden.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42