068. Yttrande av Norrvikens Trädgårdssällskap, NTS, över NTAB's svar, nov. 2011

NTS har under många år skaffat sig en betydande kännedom om Norrvikenområdet och trädgårdarna. Det har därför känts angeläget att låta Länsstyrelsen få del av denna kunskap - innan man där tar slutligt beslut om att fortsätta NTAB's byggnation.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42