057. Föreläggande till NTAB från Länsstyrelsen om diken, markavvattning, m.m.

Länsstyrelsen har medgivit NTAB anstånd med igenläggning av diken efter olagliga dräneringsarbeten på lågplatån i Norrviken. Och förelägger bolaget att senast 31 oktober, 2011, inlämna kompletterande uppgifter beträffande markavvattning, diken, rörledningar, vart vattnet skall ledas och markavvattningens påverkan på vattensalamanderns lokaler i området.

Attachments:
Download this file (Forelaggande Norrvikens Tradgardar.pdf)Forelaggande Norrvikens Tradgardar.pdf[PDF]122 kB

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42