045. GBH Miljörätt ansöker hos länsstyrelsen om tillsynsåtgärder

Exploatören PEAB har aviserat ändringar i detaljplanen, varför NTS genom GBH Miljörätt hos länsstyrelsen ansökt om tillsynsåtgärder enligt Plan- och Bygglagen. Skrivelse 2011-07-13

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42