034. NTS har sänt klagomål till EU

Genom GBH Miljörätt har NTS sänt klagomål till EU. Det är en sammanfattande genomgång av alla steg i planprocessen för Norrvikenområdet, som resulterat i kommunens godkännande av detaljplanen. Klagomålet har skickats till EU-kommissionen, som sänder det till EU-domstolen, om man finner tillräcklig relevans i ärendet. Se fliken PLANER, "1.15. Klagomål till Europeiska Gemenskapernas kommission när gemenskapsrätten inte följs, GBH Miljörätt, 2011-04-20"

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42