031. Begäran om tillsynsåtgärder skickad till Länsstyrelsen

På uppdrag av Trädgårdssällskapet har miljörättsjurist Gunilla Högberg Björk skrivit till Länsstyrelsens miljö- och naturvårdsenheter med en begäran om tillsynsåtgärder enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen, utgående från den aktuella detaljplanen och problematiken med artskyddet inom området. Se fliken PLANER,  "1.16. Skrivelse till Länsstyrelsen - Begäran om tillsynsåtgärder, 2011-03-29"

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42