017. Rödlistade och fridlysta arter i Norrviken? Förvisso!

Bjäre-natur: Rödlistade och fridlysta arter i Norrviken? Förvisso! Sven Hernborg, mycket kunnig biolog, med stor erfarenhet av Bjäres natur, har tagit upp en rad arter här enl. Artskyddsförordningen, m.fl. och han skriver: "Till detaljplanförslaget hörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är oduglig som underlag för antagande av planen, då den inte beskriver hur tilltänkt exploatering påverkar förekommande arter - vilka omfattas av EU-konventioner och svensk lagstiftning." Läs Hernborgs PM, rapport från Artskyddsförordningen och info om vattensalamandern under fliken OM TRÄDGÅRDARNA, 5.4 - 5.6.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42