014. Att bygga hotell är inte hotellverksamhet enligt Regeringen

Regeringen valde den 29 april, 2010, på märkliga grunder, att inte ta upp NTS överklagande av Båstad kommuns Detaljplan för Norrvikenområdet.  Regeringen anser nämligen att den aktuella detaljplanen inte medger att området tas i anspråk för hotellverksamhet....?? Därför kan klagan över detta inte göras - som NTS gjort...!  Se fliken PLANER, 1.11.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42