013. Miljödepartementet informeras om NTS överklagande

Som en uppföljning av NTS överklagande till Regeringen av detaljplanen för Norrviken har NTS beretts tillfälle att vidare utveckla föreningens synpunkter vid ett möte den 11/2 på Miljödepartementet.
Med referens till detta möte har Planchefen i Båstad, Per Iwansson, i en inlaga till departementet, argumenterat för markanvändning och kulturhistoriskt skydd i Norrviken på ett märkligt och föga relevant sätt - helt i strid med NTS långsiktiga mål. Se PLANER, 1.9 Båstads Planchef: Märklig argumentation till Miljö-dpt. NTS svarar på Per Iwanssons inlaga, se PLANER, 1.10 NTS bemöter Planchefens skrivelse 2010-03-01.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42