012. Kraftfulla yttranden mot kommunens exploateringsplaner för Norrviken

Kraftfulla yttranden mot kommunens exploateringsplaner för Norrviken har avgetts av såväl Regionmuseet som ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Se fliken PLANER, 1.7 Yttrande från Regionmuseet, resp. 1.8 Yttrande från ICOMOS. Se även fliken OM TRÄDGÅRDARNA, 5.3 ICOMOS: Kulturreservat den mest insiktsfulla bevarandeformen för Norrviken.

Bli Medlem

Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontaktperson: Karin Abelin
tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42