5.22 Angående ärende NP 515-14987-2016: Begäran om tillsyn enligt artskyddsbestämmelserna gällande Norrvikens trädgårdar 2016-11-15