5.16 Anstånd angående ärende 403-15906--2016 rörande beslut om bygglov för fastigheten Elestorp 6:6, Båstads kommun, 2016-06-17