5.15 Anstånd angående ärende 505-15903-2016 rörande meddelad strandskyddsdispens för fastigheten Elestorp 6:6, Båstads kommun, 2016-06-17