5.20 Beslut från Lst om strandskyddet och överprövning, 2016-10-12