5.18 Rätt att yttra oss ang Lilla Båstads yttrande, 2016-09-19