5.17 Komplettering i ärendena 403-15906-16 samt 505-15903-16, 2016-08-12