5.11  Lst, nytt ärende om tillsyn enl. MB, dnr 515-14987-2016, 2016-05-20