5.14 Beslut om överprövning av kommunal strandskyddsdispens och bygglov 2016-06-16