5.10 NTS begäran om omprövning av lsts beslut 2016-04-29, dnr 515-12993-2015-4. 2016-05-18