5.05   Lsts svar på NTSs hemställan om tillsyn enl. MB 2015-05-08. Diarienr 515-12993-2015. 2016-04-29