5.08 Lägesrapport ang avverkning och nybygge 2016-05-08