5.04 NTS ökl till MMD av lsts beslut 403-584-16 2016-02-01