4.23 Förfeläggande ang NTAB:s ökl + NTS:s yttrande   2014-05-06