4.21 Beslut gällande dispens från fridlysningsbestämmelserna för åtgärder inom område med livsmiljö för större vattensalamander Tritutus cristatus på del av fastigheten Boarp 2:25 i Båstads kommun.

Dnr 522-26368-2013, 1278

Attachments:
Download this file (26368.pdf)26368.pdf[ ]14264 kB