4.08 Per Fredlund, Yttrande till Jordbruksverket 2012-01-25