4.07 NTS, Yttrande över NTABs svar på lsts föreläggande 2011-11-16