Efter årsmötet har det betalande medlemsantalet ökat markant, vilket är mycket glädjande.