Till ny styrelseordförande (1 år) valdes Joakim Gräbner.
15. Till ledamöter valdes : Ulla-Clara Norlin (1 år), Karin Abelin (2 år), Marie-Thérèse Beiring (2
år), Joakim Gräbner (1 år). Till suppleanter valdes (2 år) Thelma Jacobsson, Margareta Plate.
16. Till revisor valdes Anders Callert (1 år). Suppleant (1 år) Tommy Gustavsson
17. Till valberedningen valdes Kjell Ilerup, Ella Olofsson, Britt Callert samt Thelma Jacobsson (ny
tillkommen)
Styrelseordförande: Joakim Gräbner (1 år).
Ledamöter : Ulla-Clara Norlin (1 år),
Karin Abelin (2 år),
Marie-Thérèse Beiring (2år),
Joakim Gräbner (1 år).
Suppleanter: Thelma Jacobsson  (2 år), Margareta Plate  (2 år).
Revisorer:Anders Callert (1 år). Suppleant (1 år) Tommy Gustavsson
Valberedningen: Kjell Ilerup, Ella Olofsson, Britt Callert samt Thelma Jacobsson (ny)