Handlingsplan för Nya Norrviken. Följ denna länk för att ta del av den handlingsplan som NTS hade inför ett möjligt övertagande av Norrvikens Trädgårdar under 2012. Länk.