RAÄ - Riksintresse för kulturmiljövård 2013-04-15.