En trädgård med ogräs?
En fallstudie av konflikten kring
den fysiska planeringen av Norrvikens trädgårdar
i fritidshuskommunen Båstad.
A Garden with Weed?
A Case Study of the Conflict about
the Physical Planning of Norrviken's Gardens
in the Second Home Municipality of Båstad.
Henning Grauers
Henning Grauers, 2013. En trädgård med ogräs? En fallstudie av konflikten kring den fysiska planeringen av Norrvikens trädgårdar i fritidshuskommunen Båstad.
A Garden with Weed? A Case Study of the Conflict about the Physical Planning of Norrviken's Gardens in the Second Home Municipality of Båstad.
Attachments:
Download this file (En tradgard med ogras FINAL.pdf)En tradgard med ogras FINAL.pdf[ ]6081 kB