RAÄ minnesanteckningar av Ulf Lindberg 2013-09-27.