På förslag av Ellen Key och sin barndomsvän Ludvig Nobel reste Rudolf Abelin vintern 1905 till Båstad i hopp om att finna en plats där han kunde anlägga en trädgård. Där, på Hallandsåsens sluttning ner mot Laholmsbukten, låg gården Lilla Båstad som visade sig vara till salu. Med milt klimat och bördig jordmån var förutsättningarna de bästa tänkbara för en trädgårdsanläggning.  Abelin köpte gården och skapade där Norrvikens Trädgårdar i Båstad.

En bärande tanke i hans arkitektur var att trädgårdarna, så som i barockens och renässansens Italien, skulle samspela med naturen genom vyer ut mot det omgivande landskapet. Överallt har jag ”dragit in omgivningarna i Norrvikens trädgårdar”, skriver han, ”och var man står och vart man ser, möter ögat den fria naturen.” Det är framför allt samklangen mellan trädgårdskonst och fri natur som gör Norrviken unikt och skapar dess sällsamma skönhet.

Rudolf Abelin ville skapa en anläggning som visade upp flera internationella trädgårdsstilar på en och samma plats. Han hade gjort åtskilliga studieresor till framför allt Italien som han tagit starka intryck av. Norrviken omfattar olika trädgårdar som efter mönster från den italienska barocken och renässansen är anlagda i anslutning till olika axlar. Mittaxeln leder från entrén genom Villa Abelin, vidare genom Renässansträdgården och Nordtyska planteringen och avslutas med Spegeldammen, som ser ut att flyta ihop med havet i bakgrunden. Mittaxeln korsas av en första tväraxel som avslutas i ena änden av Fiskljusemonumentet som Abelin lät resa som ett äreminne över sin far och sina farbröder, och i andra änden av en byst av Rudolf Abelin. Därefter skärs mittaxeln av en andra tväraxel som utgörs av en bäck som rinner upp på åsen vid tempelfasaden i Vattenträdgården och sedan fortsätter under Villa Abelin ner i Japanska dalen.

Rudolf Abelin ritade själv Villa Abelin, som blev familjens hem. Den italieninspirerade villan, som är uppförd av kalksten från trakten, byggdes i etapper allteftersom det fanns pengar. Den är utformad efter de olika trädgårdar som den utgör fond till. Den vackra inredningen med valv och al frescomålningar förstördes till stora delar av en okänslig ombyggnad, som genomfördes av Peab i början av 1970-talet.

Att anlägga trädgårdarna var ett Herkulesarbete som tog  Rudolf Abelin 20 år.  Han var en hängiven folkbildare som ville lära svenska folket trädgårdsodling och lät därför allmänheten få tillträde till Norrviken, när anläggningen var färdig. Under alla år kämpade han med ekonomin. Han var en skicklig pomolog och planerade att försörja trädgårdarna genom stora hassel- och äppleodlingar. Frukten fraktades till Stockholm och såldes hos Arvid Nordqvist. Men under de hårda vintrarna 1939, 1940, 1941 och 1942 frös fruktodlingarna och Abelin tvingades sälja Norrviken.

Barockträdgården anlades först. Kanske tydligare än någon annan trädgård låter den, i den italienska barockens anda, trädgårdskonsten samspela med den omgivande naturen. I Barockträdgårdens damm lärde Abelin sina tre barn simma.

Den medeltida gården utformades som en klosterträdgård med vita liljeblommande tulpaner, springbrunn och öppna valv med utsikt ut över havet. Denna stämningsfulla trädgård finns inte längre. Den byggdes bort på 1970-talet för att ge plats åt en servering.

Den romantiska trädgården är anlagd efter den engelska romantiska naturparkens ideal. I Renässansträdgården består rikedomen främst av de sirligt klippta buxbomshäckarna, där 30.000 plantor formats i en broderiparterr efter historisk förebild. Renässansträdgården leder fram till Nordtyska planteringen, som utformats i nordtysk 1800-talsstil. Härifrån ser man ut över Spegeldammen, vars yta skapar en trompe d´oeille genom en optisk förlängning i havet.

I Österländska terrassen ligger ett litet orientaliskt tempel som var döttrarna Abelins lekstuga. Rabatten framför templet utformades som en persisk bönematta och även den lilla mosaikdammen är inspirerad av österländsk trädgårdskonst.

Kungens ravin är beväxt med rhododendon och azaleor som 1972 skänktes till Norrviken från Sofiero slott av Gustav VI Adolf.

Japanska trädgården var från början ett grustag. För att få form på ravinen forslades tusen lass grus bort och dumpades i Laholmsbukten. Ännu större mängder sten tillfördes för att skapa den rätta ravinformen – en oerhörd arbetsinsats på den tiden med enbart häst och spade. Matjorden måste till stora delar bäras fram.

Abelins idé om att skapa en japansk trädgård låg i tiden. Men han var inte ute efter att skapa japansk autenticitet. Det han eftersträvade var andemeningen i det japanska, anpassat efter de lokala naturförhållandena. Det viktiga för honom var att välja växterna utifrån platsens ekologiska förutsättningar och med syftet att trädgården skulle harmoniera med den omgivande naturen.

Gröna rummet eller Ulla Molins trädgård anlades 1961 av trädgårdsarkitekt Ulla Molin, elev till Rudolf Abelin, och professor Gunnar Martinsson. Den ligger litet avsides, utanför Abelins  barockinspirerade trädgårdskomposition som är uppbyggd i anslutning till axlarna.

Efter Rudolf Abelins tid har trädgårdarna långa perioder saknat kompetent och engagerad ledning, vilket resulterat i förfall och dålig ekonomi. Dessutom har byggbolagens och kommunens exploateringspolitik skapat osäkerhet om Norrvikens framtida villkor. Men åren 2004 – 2007, när NTAB arrenderade ut anläggningens drift till Tage Andersen, innebar en pånyttfödelse för Norrviken, som under de åren blommade upp och ånyo blev en turistmagnet. Tage Andersen passade emellertid inte in i NTAB:s planer för Norrviken och tvingades därför lämna anläggningen.