Förlängt bygglov för Norrvikens
kust
Förlängt bygglov för Norrvikens kust