Mark- och miljödomstolen upphäven länsstyrelsens beslut och återförvisar målet till Länsstyrelsen
i Skåne län för fortsatt handläggning.
Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om beslut om dispens för att bygga på lågplatån och återförvisar målet till Länsstyrelsen i Skåne län för fortsatt handläggning.
Attachments:
Download this file (Miljodomstolen 131104AvgDok.pdf)Miljodomstolen 131104AvgDok.pdf[ ]14261 kB