Det blir inga anmärkningar mot stiftelsestyrelsen eller driften av Norrvikens
trädgårdar. Det konstaterar konkursförvaltaren.
Det blir inga anmärkningar mot stiftelsestyrelsen eller driften av Norrvikens trädgårdar. Det konstaterar konkursförvaltaren.