Erik Paulsson: Förnyelse måste till.  Entreprenören berättar om sin vision för Lilla Båstad