Lst- avslag utseende nya ledamöter i stiftelsestyrelsen 12128