Inte en krona till Norrviken. Kring det råder det politisk konsensus i
Båstad. Det man har gjort är att ställa upp med lån till stiftelsen som äger
trädgårdarna. Men i det krisläge som nu har uppstått finns inga planer på att gå
in med pengar. Det sa kommunalrådet Kerstin Gustafsson (M) redan när det
blev känt att Lilla Båstad drog sig ur. Oppositionsrådet Ann-Margret Kjellberg
(S) håller med.
Inte en krona till Norrviken. Kring det råder det politisk konsensus i
Båstad. Det man har gjort är att ställa upp med lån till stiftelsen som äger
trädgårdarna. Men i det krisläge som nu har uppstått finns inga planer på att gå
in med pengar. Det sa kommunalrådet Kerstin Gustafsson (M) redan när det
blev känt att Lilla Båstad drog sig ur. Oppositionsrådet Ann-Margret Kjellberg
(S) håller med.