När Erik Paulssons bolag Lilla Båstad köpte Norrvikens trädgårdar kom det som en
överraskning för många. Men en försäljning var på tapeten under en lång tid.
När Erik Paulssons bolag Lilla Båstad köpte Norrvikens trädgårdar kom det som en
överraskning för många. Men en försäljning var på tapeten under en lång tid.