Efter ett sammanträde den 21 december meddelar styrelsen att den tänker sitta kvar tills vidare.