Efter att Lilla Båstad AB hoppat av sitt projekt att exploatera Norrvikens Trädgårdar, meddelar styrelsens orförande att han hoppar av styrelsen.