Nils.Eric Schultz: "Delvis lägger jag ner med hänsyn till den senaste utvecklingen (Lilla Båstad AB hoppar av, reds anmärkning). Men det beror också på att vi inte fått tillräckligt med underlag för att styrka brott. Det finns inte mer än en välformulerad anmälan"